Rafał Marek - chirurg dentystyczny. Założyciel centrum Bering

WYKSZTAŁCENIE:

Uzyskanie tytułu Lekarz stomatolog - 1998 r. Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział lekarski Oddział stomatologii.

Od 01 października 2005 r. do 31 marca 2007 r. – Studia Podyplomowe na kierunku „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” – Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych , Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu .

Od 01 października 2005 r. [ akt. ] – Studia Doktoranckie Stacjonarne, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Akademia Medyczna we Wrocławiu, kierunek Pediatria Społeczna, jednostka Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, I Klinika Pediatrii we Wrocławiu .

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

W latach 1993 - 1998 - staże kliniczne na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Medizinische Hochschule Hannover, Niemcy.

26-30 września 2005 r. - „Rehabilitacja dzieci ryzyka” – kurs specjalizacyjny w zakresie rehabilitacji medycznej wieku rozwojowego pod kierownictwem naukowym prof.dr hab.n.med. Ludwiki Sadowskiej, Wrocław [ CMKP nr : 05-728-04-203-2005 ].

28-29 kwiecień 2006 r. - „„Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych” – kurs specjalizacyjny w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej wieku rozwojowego pod kierownictwem naukowym dr hab.n.med. Jana Wnukiewicza, Wrocław
[ CMKP nr : 05- 704-11-204-2006 ].