Metoda Rodolfo Castillo Moralesa

Castillo Morales

Najczęściej stosowaną metodą rehabilitacji w zakresie twarzy i jamy ustnej jest stymulacyjna Terapia Ustno Twarzowa według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa argentyńskiego lekarza rehabilitanta.

W latach pięćdziesiątych ostatniego stulecia rozwinęły się różne koncepcje terapeutyczne dotyczące rehabilitacji. Ustno Twarzowa Terapia Regulacyjna [ Orofaziale Regulationstherapie ] została rozwinięta przez prof. Rodolfo Castillo Moralesa jako własna koncepcja leczenia dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń sensomotorycznych w okolicy twarzy i ust. Koncepcja ta została opracowana w latach siedemdziesiątych w Kordobie w Argentynie. Rozwinęła się na bazie doświadczeń osobistych i kontaktów z B. Bobath oraz V. Vojtą . Metoda ta została zaczerpnięta z obserwacji zwyczajów pierwotnych mieszkańców Ameryki Łacińskiej, szczególnie w obcowaniu z niemowlętami i małymi dziećmi. Według Castillo Moralesa bliski kontakt fizyczny matki i dziecka stanowi podłoże dobrego rozwoju sensomotorycznego i psychicznego dziecka.

Pacjenci kwalifikowani do Ustno Twarzowej Terapii Regulacyjnej wykazują zaburzenia oddychania, połykania, ssania, żucia, wysuwania języka, nadmiernego ślinienia, nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy. Zasadniczo za pomocą metody Castillo Moralesa mogą być leczone wszystkie neuromotoryczne zaburzenia strefy ustno twarzowej od pierwszych dni życia dziecka. Metoda łączy w sobie elementy rehabilitacji sensorycznej, ćwiczeń logopedyczno-gimnastycznych, aktywizowania mięśni mimicznych w siedmiu obszarach na twarzy oraz leczenia ortopedyczno szczękowego.

Integralną częścią terapii metodą Rodolfo Castillo Moralesa jest leczenie czynnościowe ortopedyczno szczękowe płytką stymulacyjną, podniebienną, którą wprowadza się już w pierwszym roku życia dziecka. Aparat utrzymuje się u małych, bezzębnych pacjentów na zasadzie sił adhezji [ przyssania ], natomiast u starszych pacjentów wykonuje się różne akrylanowe aparaty z elementami utrzymującymi w postaci metalowych klamer. Aparat stosuje się w celu prowokowania poszczególnych odruchów języka i regulacji napięcia mięśnia okrężnego ust, co w efekcie wyzwala :

Wprowadzenie Ustno Twarzowej Terapii Regulacyjnej [ Metoda Rodolfo Castillo Moralesa ] w pierwszym roku życia pozwala zaoszczędzić Dziecku i jego Rodzicom wieloletnich ćwiczeń logopedycznych, często mało skutecznych w okresie w pełni utrwalonych nieprawidłowości [w pełni utrwalonych nieprawidłowych odruchów ]. Z punktu widzenia skuteczności leczenia ortopedyczno szczękowego dużego znaczenia nabiera okres wczesnego dzieciństwa [ 0 - 3 rok życia ] i to z dwóch powodów : znaczna plastyczność tkanki mózgowej oraz fazowość rozwoju sensorycznego, czyli istnienie tzw. krytycznych okresów rozwoju, podczas których leczenie ortopedyczno szczękowe pozwala na najdalej idącą kompensację deficytów i dysfunkcji, przy najmniejszym wysiłku.