Seminaria Centrum Usług Stomatognatycznych

CELE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:

Kształcenie Podyplomowe uwzględnia podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, terapeutów, logopedów klinicznych, neurologopedów, rehabilitantów, psychologów specjalnych